Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis, výroční členská schůze


  Výroční členská schůze
 konaná dne 1. března 2018 od 15 hod. v restauraci
            U Tomáše

Program:
1- zahájení –  návrh programu a jeho schválení hlasováním:
            př. Hagelová
2- přivítání hosta -  pan starosta Jiří Jindřich
3- seznámení se změnou člena ve výboru ZO  
4- zpráva o činnosti za rok 2017 – stav členů   
5- zpráva o hospodaření za rok 2017 Zdena Šilhová
6- zpráva  kontrolní komise A. Pohanová
7- plán kulturních aktiv, výletů J. Romančuková   
8- seznámení s kronikou,  pí Šmejkalová
9- seznámení s web. stránkami, V. Freja    
10- vystoupení pana starosty J. Jindřicha
11- závěr schůze , diskuse, občerstvení, hudba
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA    ZO  S  PODROBNÝM VÝKLADEM K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM

Spolupráce:  s měst.částí – poskytuje bezplatně místnosti na naše setkání, schůze,  tělocvičny apod., Obč. Sdružení Leonardo – pomoc při dět. představení, divadelní představení
Zájmová činnost:
k bodu 7/ návštěva divadla ABC, Vinohradského divadla jejich předpremiéry a premiéry, návštěva muzeí,výstavy apod. Na př. muzeum J.Lady, muzeum Českého ráje v Turnově, rod.hrobka knížete Metternicha, botanická zahrada, exkurze výrobny svíček
 a čokolády v Šestajovicích  .
k bodu 8/  přednášky české policie o zdraví a první pomoci
k bodu 9/ pečení vánočního pečiva, společ.posezení, kde nám zahraje na klávesy či harmoniku jeden z naších členů, při Martinském posezení jsme uskutečnili finanční sbírku pro seniory
v pečovatelském domě a následně pro ně připravili vánoční posezení s dárky i s programem, v restauraci v D.Měcholupech jsme připravili pro všechny seniory mikulášské posezení s občerstvením a s hudbou.
k bodu 10/ vycházka – hostivařská přehrada, Vyšehrad, Hrusice, Letohrádek Hvězda, vánoční trhy  atd.
k bodu 12/ týdenní rekreační pobyty v Brdech na jaře a zač. září  Teplicko-Adršpašské skály, jednodenní výlety – Plasy u Plzně, Litomyšl, Ještěd, Liberec, Sychrov, pivovar Svijany
Průběh schůze:
po odsouhlasení programu schůze předsedkyně Sl. Hagelová informovala o stávajícím počtu členů ZO z původních 15 ti členů v roce 2015 na dnešních 87 členů. Ze zdravotních důvodů skončila práci ve výboru paní Kracíková, byla navržena L. Jarolímková do funkce jednatelky, dále předsedkyně podala info o účasti na konferenci Svazu na magistrátě ( předseda p. Mrština, prezident svazu MUDr. Dryml ).
Všemi členy ZO byla podepsána petice s návrhem na zrušení koncesionářských poplatků za TV a Radio pro důchodce.
Slávka Hagelová přečetla děkovný dopis od p. Podehradského za předvánoční posezení a organizaci  v domově s pečovatelskou službou, Zdena Šilhová podala zprávu o hospodaření za rok 2017 jednak s prostředky dotace od MČ ( 200 tis. Kč) a prostředky ZO.  A. Pohanová za kontrolní komisi potvrdila, že účetnictví a pokladní kniha je v souladu se zprávou.
Dotace od MČ pro letošní rok je 250,- tis. Kč a rozpočet byl předán úřadu.
J. Romančuková seznámila přítomné s plánem kulturních aktivit a výletů např. Č. Šternberk, Č. Lhota, Temelín, lázeňský pobyt Mšené lázně s dotací. Paní Šmejkalová informovala o kronice ZO, p. Freja a pan Kožíšek informovali o WEBových stránkách ZO, pan starosta mimo jiné informoval o předběžném termínu dokončení sportovní haly cca konec května.
 zapsala: Ludmila Jarolímková, vr 
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář